Kunstfestivalen i Lofoten 1992

Bjørg Hegstad Jakhelln