Kjærleikens ferjereiser (Ferry Travels of Love)

Helena Hietanen

Helena Hietanen (b. 1963) lives and works in Helsinki. Educations: Høyskolen for kunst og design, Helsinki. Selected exhibitions: Galerie Anhava, Helsinki 1996, Illuminazione, Veneziabiennalen 1997, Helsinki – Arsenal, Kunsthalle, Riga 1997, Ume.Se, Umeå, Sverige 1998, The Czech Museum of FIne Arts, Praha 1999.