Kunstfestivalen i Lofoten 1994

*Riksutstillingen Norsk grafikk