Om

Eglė Budvytytė - Liquid Power Has No Shame - LIAF 2017

Lofoten internasjonale kunstfestival – LIAF er en biennale for samtidskunst med en historie som går tilbake til 1991. Den finner sted i Lofoten, et øyrike i Nord-Norge, like nord for polarsirkelen.

Festivalen presenterer internasjonale kunstnere i en lokal og stedsspesifikk kontekst og er et åpent, eksperimentelt og inkluderende møtested for kunstnere, besøkende publikum og lokalbefolkningen. LIAF er en festival som utforsker stedets kompleksitet og uendelige muligheter gjennom å legge til rette for en diskursiv, engasjert og sosial plattform, hvor ulike posisjoner, erfaringer og blikk får utfolde seg i møte mellom det lokale og globale.

Festivalen har ikke et fast visningssted i Lofoten, men blir skapt på nytt hver gang ved å infiltrere og utforske det lokale landskapet og bevege seg rundt i det. LIAF har vist kunst i blant annet en park, en garasje, et bibliotek, et skur, en bunker, en fiskehjell, et privathus, en butikk, en gammel lagerbygning, etc. Det å utvikle og oppdage ny forståelse og kunnskap gjennom kunst står helt sentralt i festivalen.

Siden 2009 har festivalen vært organisert og administrert av Nordnorsk kunstnersenter (NNKS) og LIAFs kunstneriske råd.

LIAF og NNKS mottar driftsmidler fra Kulturrådet, Vågan kommune, Troms og Finnmark fylkeskommune og Nordland fylkeskommune.

LIAFs neste kapittel vil være: LIAF 2022 – 3. september til 2. oktober.

Åpningen er lørdag 3. september kl. 14.00 i Kabelvåg (i skolegården) med åpninsgfest på Arbeidern

Søndag 4. september
Frokostsamtale med kuratorene i Arbeideren kl. 09.30 – 10.45 monitoreret av Matt Packer (kurator 2015) og Kjersti Solbakken (kurator 2024)
Seminar med Maaretta Jaukkuri fra kl. 11.00 i Arbeidern