Kunstfestivalen i Lofoten 1992

Introduksjon

24. juni–5. juli 1992, Svolvær

Festivalens format og omfang var i 1992 stort sett det samme som året før. Den nye festivalavisa, som ble laget i årene 1992-94, sammenfatter det med overskriften “21 utstillinger – 100 kunstnere”.  Av de 100 var 40-50 med i Nordnorsk kunstnersenters årlige gruppeutstilling. Hovedutstillingen – i Atelier Lofotens galleri – viste fem kunstner som hadde mottatt Nordland fylkes arbeidsstipend for kunstnere i årene 1989-91. Kunstverket som nok ga mest presseomtale dette året var en kopi av Gustav Vigelands folkekjære skulptur Sinnataggen, som hadde blitt laget i forbindelse med tyveriet av originalen fra Vigelandsparken året før. Avdukingen av Lofotkrafts nyinnkjøpte skulptur av Aase Texmon Rygh, Tema X, var også en del av programmet.