Neste Stopp

Introduksjon

Svein Flygari Johansen – Rio, 8300 Svolvær
24. juni–4. juli 1999, Svolvær og Kabelvåg

Norske og nordiske kunstnere dominerer blant deltakerne, men det internasjonale elementet har økt betydelig sammenlignet med de foregående festivaler. Den største delen av planleggingsarbeidet for festivalen ble gjort av kunstneren Tor Inge Kveum, som bodde i Vågan på denne tiden. Kveum blir sammen med Per Gunnar Tverbakk kurator for festivalens utstillinger. Også Tverbakk hadde en bakgrunn som kunstner og kurator, og hadde drevet galleriet Otto Plonk i Bergen. Og med det har festivalen for første gang personer som kaller seg kuratorer. De gir festivalen navnet “Neste Stopp”, med de to hovedprosjektene “Eksenter”, en gruppeutstilling med ni norske og utenlandske kunstnere, og “Spillerom”, som består av en serie kunstprosjekter ute i det offentlige rom i Vågan. Sistenevnte har en helt annen karakter av å gå i dialog med stedet og omgivelsene enn de tidligere skulpturene. Utsmykkingsfondet for offentlige bygg (nå KORO) var partner for “Spillerom”. Begge prosjektene inkluderer yngre norske og utenlandske kunstnere, inkludert noen svært etablerte navn, som for eksempel Lawrence Weiner. Festivalen framstår som om den ønsker å plassere internasjonale problemstillinger i et lokalt og regionalt kunstmiljø. “Eksenter” omtales som et ønske om å rette oppmerksomheten mot menneskets rolle i en verden som oppleves både mer global og mer omskiftelig. Tittelen “Eksenter” spiller på sentrum og periferi og tidens diskusjon om det “glokale”. Det blir også arrangert et seminar om dette temaet under festivalen. Samtidig forblir festivalen tro mot flere elementer og ideer som ble etablert allerede under den første festivalen i 1991. Det er en hovedutstiller i Atelier Lofotens galleri, Olafur Eliasson, som kom rett fra Venezia. “Stor spennvidde og bredde” er et av festivalens mål, og under overskriften “andre utstillinger og arrangementer” i programmet finner vi flere eksempel på prosjekt med historisk eller lokal tilknytning: en historisk utstilling laget av Nordnorsk kunstmuseum, en utstilling med dokumentarfotografi fra Nord-Norge og avdukingen av skulpturen Fiskarkona av Per Ung ved havneinnløpet til Svolvær.