Something in the Way

Introduksjon

Michel Auder, videoinstallasjon på Kolflaathbrygga
11. august – 3. september 2011, Kabelvåg

I 2011 bestemte de to kuratorene Linn Pedersen og Thora Dolven Balke, sammen med LIAFs styringsgruppe, at festivalen for første gang kun skulle finne sted i Kabelvåg. Kabelvåg, som ligger seks kilometer vest for Svolvær, hadde også tidligere vært vertssted for prosjekter og utstillinger i festivalens regi, men hovedtyngden hadde alltid ligget i Svolvær. I tillegg til å ha lokal/regional forankring – Linn Pedersen opprinnelig fra Sortland og Thora Dolven Balke fra Kabelvåg – representerte disse kuratorene den nye generasjonen unge, selvorganiserte kunstnere. 14 kunstnere presenterte nye arbeider på åtte forskjellige visningssteder, der blant annet gamle, forlatte brygge- og fabrikklokaler ble tatt i bruk og gitt nytt liv. En viktig del av festivalen var det såkalte Lavvosymposiet, en slags utvidet seminardel som ble arrangert i løpet av åpningshelgen. Seminardelen ble en langt mer sentral del av festivalen enn den hadde vært foregående år, og ble presentert av kuratorene som likestilt med utstillingsdelen. Lavvosymposiet inkluderte foredrag, performance og konserter med inviterte billedkunstnere, musikere, forfattere og poeter i en intim og uformell setting. Arrangementer sto i tråd med kuratorenes ideal om å kommunisere direkte og umiddelbart. Med tittelen “Something In the Way” pekte de på hvordan omgivelsene kan stå i veien for eller virke som et filter for det vi opplever.