Just what is it that makes today so familiar, so uneasy?

Introduksjon

István Csákány – Sudden Gust of Motivation
6. – 29. september 2013

Som en omformulering av tittelen på Richard Hamiltons kollasj fra 1956 fikk festivalen tittelen Just what is it that makes today so familiar, so uneasy? LIAF 2013 var en utforskning av skiftende sosiale og økonomiske forhold i dagens verden. Denne tematikken knyttet kuratorene til lokalsamfunnet blant annet ved å bruke bolighus, forretningsbygg, garasje, rorbu og offentlige rom i Svolvær og Kabelvåg. Verk av 26 internasjonale kunstnere ble presentert spredt på 12 visningssteder. I forkant av festivalen ble det gjennomført en serie arrangementer kalt “innstikk”. Disse besto av møter, foredrag og workshops, som introduserte problemstillinger knyttet til festivalen for det lokale publikummet. En annen nyskaping var omvisninger med LIAF-loser. Losene var lokale kapasiteter med forskjellig type bakgrunn, som formidlet sitt eget unike perspektiv på festivalen og kunsten.

Kuratorer: Anne Szefer Karlsen (NO), Bassam El Baroni (EG) og Eva González-Sancho (ES).