Disappearing Acts

Introduksjon

Roderick Hietbrink - The Slimy is Myself, or How I Want to Be a Pigeon

‘Disappearing Acts is an exhibition of tentative things that takes place 
in an ugly building in a beautiful place. It’s an attempt at triangulating between a dream, a nightmare, and an indictment of our present moment.’
–Matt Packer og Arne Skaug Olsen

Med Lofotens natur og kultur og den rivningsklare jernvare- og møbelbutikken Jern & Bygg som ramme tok LIAF 2015 sitt utgangspunkt i tanken om at vår mulighet til å forandre verden er i ferd med å forsvinne. 24 kunstnere fra ulike land deltok, og en rekke kunstverk ble laget spesielt for biennalen.

Teknologisk og økologisk utvikling og historiens gang har ført oss dit vi er i dag.

Kunstnerne i LIAF 2015 stilte fokus på ulike steder langs disse lange utviklingslinjene. Det dystopiske utgangspunktet fikk en egen betydning i Lofoten, der økonomi og økologi henger tett sammen og forvaltes i en skjør balanse.

Kuratorer: Matt Packer og Arne Skaug Olsen