LIAF 2019

Introduksjon

Trygve Luktvasslimo - The Intertidal Zone
30. august – 29. september i Svolvær

LIAF 2019 hentet inspirasjon fra mylderet av innvånere, materialer, strabaser og prosesser som finnes i den ekstra vide tidevannssonen som omslutter lofotøyene.

LIAF 2019 foregikk i både øst og vest i Lofoten gjennom hele året. I oktober 2018 initierte biennalen samarbeid med fire kunstnere: Signe Lidén, Trygve Luktvasslimo, Futurefarmers og João Pedro Vale & Nuno Alexandre Ferreira. Disse hadde langvarige gjestekunstneropphold i Ramberg, Valberg, Digermulen og Skrova.

Kuratorene utviklet LIAF 2019 i dialog med de fire gjestekunstneroppholdene. Biennalen besto av en utstilling og et publikumsprogram som pågikk fra 30. august til 29. september 2019, med det nedlagte Lofotpostbygget som hovedarena. Hver helg hadde egne program viet en kuratorisk retning, med Tangkongressen som det mest innholdsrike. Workshops, foredrag, performance og debatter så nærmere på mindre utforskede kunstneriske og kulturelle felt knyttet til tang og andre makroalger. Arbeidet med, i og rundt Tangkongressen ble til publikasjonen Tangboka, utgitt i 2020.

Kuratorgruppen besto av Hilde Methi, Neal Cahoon, Karolin Tampere og Torill Østby Haaland.

LIAF 2019 mottok Kunstkritikerprisen.