LIAF 2019

Tangkongressen

Tangkongressen så nærmere på mindre utforskede kunstneriske og kulturelle felt knyttet til tang og andre makroalger.  Arrangementet tok et nysgjerrig blikk på en samtidig diskurs rundt tang, og hvordan tang brukes innen ulike næringer som energi, mat, ernæring, landbruk, kosmetikk og medisin. Sentralt i arrangementet sto ulike performative, narrative, konseptuelle og materielle tilnærminger til tang. Gjennom hele Tangkongressen var tang og tare løftet frem som hovedpersoner innen kunstneriske og kuratoriske måter å skape på, og som en samarbeidspartner som kan hjelpe med å gi nye perspektiver til aktuelle og fremtidige debatter rundt økologi og miljø.

Det offentlige programmet foregikk helgen 20.–22. september 2019, og inkluderte foredrag, samtaler og performancer, i tillegg til funn, analyser og spørsmål fra de tre workshopene Coast, Line, Kelp Curing og Kelp Diagramme Collective som fant sted i dagene før.

Strandvandring og tangsamling under workshopen Kelp Curing. Foto: Michael Miller, LIAF 2019.