LIAF 2019

Michaela Casková

Michaela Casková er en billedkunstner, illustratør, gartner og venn. Å vandre, observere, spørre, lytte, plukke, sanke, kartlegge og tegne er noen av hennes verktøy. Hun er besatt av værmeldinger og av å observere hvordan tall og data virkelig føles, og hvordan de påvirker våre handlinger. Hvordan påvirker det globale det lokale, hvordan blir det vanlige personlig og det normale sjeldent? Michaela fokuserer på prosesser for å knytte, dele, gjøre, være og lære sammen. Som styremedlem i Mustarinda-foreningen jobber hun med prosjekter som fokuserer på bærekraftige verdier og livsstil, økologisk og kulturelt mangfold, og ulike fagområder innen kunst og vitenskap. Kjerneaktiviteten i foreningen består av uavhengig og kritisk kunst, forskning og utdanning.

Michaela deltok på Tokt med forskningsfartøyet Helmer Hanssen i april og mai 2019. Det resulterende arbeidet ble vist under LIAF utstillingen.

Michaela Casková, Small Talk # 4: Everything Weather, 2019. Foto Kjell Ove Storvik, LIAF 2019.