Something in the Way

Ann Cathrin November Høibo

Ann Cathrin November Høibo (1979, NO) bruker gallerirommet som sitt atelier, der hun sammenstiller påbegynte arbeider med nye innfall og innkjøp. De stedsspesifikke installasjonene består overveidende av tråder og tekstiler

i ulike forfatninger; vevde, draperte, raknende, forknytte og forførende. Høibos verk er både inspirert av og i opposisjon til markedsideologien, slik den uttrykkes gjennom mote, kroppsideal og tilpassingskrav, men viser samtidig dårlig skjult kjærlighet for de materielle teknikkene hun benytter. November Høibo vil lage en utendørs installasjon i Fengselsparken i Kabelvåg sentrum.

Ann Cathrin November Høibo, LIAF 2011. Foto: NNKS/LIAF