I Taste the Future

Ann Lislegaard

I over 20 år har Ann Lislegaard brukt science-fiction som en særegen måte å tenke på. Sci-fi har ikke bare evnen til å gi et bilde av fremtiden hinsides samtidens begrensninger, for Lislegaard er sjangeren også et middel til å utvide det vi er i stand til å sette ord på og skape bilder av. Malstrømmen (2017) er en 3D-animasjon. Her presenterer kunstneren et selvportrett i form av en cyborg og og en fortelling basert på A Descent into the Maelström (1841) av Edgar Allan Poe. I Poes novelle, som er lagt til Lofoten, blir fortelleren fanget av en malstrøm, og hans virvlende ferd nedover mot bunnen utvikler seg til en slags tidsreise hvor han passerer gjenstander fra ulike epoker. I Lislegaards animasjon blir malstrømmen som en kontaktsone – et sted hvor fortiden og fremtiden eksisterer samtidig, hvor skillet mellom det som kan forstås og det som ikke kan forstås
glir over i hverandre. Mening går i oppløsning mens Lislegaards cyborg mottar transmisjoner fra ukjente organismer. Små svikt i lydbildet antyder muligheter for andre språk, sansninger og kommunikasjon mellom ulike arter.

 

Malstrømmen, 2017. To-kanals 3D animasjon, farge, lyd 5 min. 7 sek. Kjell Ove Storvik/LIAF
Malstrømmen, 2017. To-kanals 3D animasjon, farge, lyd 5 min. 7 sek. Kjell Ove Storvik/LIAF