Something in the Way

Anna Molska

Anna Molskas (1983, PL) to-kanals videoinstallasjon for LIAF er to filmer laget uavhengig av hverandre. Sammensetningen av disse filmene viser et motsetningsfylt forhold til skjønnhet. Både som en reaksjon på den allestedsnærværende skjønnheten i det nordnorske landskapet, men også en utforskning av denne størrelsen som begrep i kunsten, og som subjektiv opplevelse. Molskas arbeider fokuserer ofte på den performative kroppen ved å komplisere forholdet mellom handling og utopisk abstraksjon. I disse to filmene står menneskers handlinger og bevegelser sentralt på ulike måter. De er forbundet gjennom et liknende rom – et glasshus.
The Moaners, 2010, er en dokumentasjon av syv kvinner fra den lille polske landsbyen Kocudza. Kvinnene er profesjonelle «jamrere» som kan leies til å synge i begravelser, brylluper eller ved andre viktige begivenheter. De frem- fører autentiske landlige sanger fra sør i Polen. Det vakre glasshuset hvor den finner sted var en gang den Polske maleren Kossaks atelier. Glasshuset i den nye filmen er noe helt annet – et ødelagt sted, holdt i live etter en stor brann med billige og tilfeldige malingsstrøk.

Anna Molska, LIAF 2011. Foto: NNKS/LIAF