To See the World, To Feel With Your Eyes

Anne Katrine Dolven

Anne Katrine Dolven (født 1953) har de siste årene laget flere video- og filmarbeider hvor hun har tatt for seg landskapet, lyset og menneskene i Lofoten. Arbeidene hennes har alltid maleriske egenskaper, som kan minne om maleriene hun også lager. Det narrative er redusert til et minimum, i stedet formidler arbeidene stemningsbetonte landskaper som ofte har noe lett eiendommelig over seg, og med en dragende, stille tilstedeværelse som evner å få selve det å se til å bli en kontemplativ prosess.
Anne Katrine Dolven bor og arbeider i London og Kvalnes.

A K Dolven, Albertine og Frederikke, 2006. 6 min 2 sek, 16 mm film på HD, dobbel projeksjon. Foto: Kjell Ove Storvik
A K Dolven, Albertine og Frederikke, 2006. 6 min 2 sek, 16 mm film på HD, dobbel projeksjon. Foto: Kjell Ove Storvik