Something in the Way

Christoph Keller

I lekne og inkluderende iscenesettelser som til forveksling kan likne vitenskaplige installasjoner, utforsker Christoph Keller (1969, DE) de eksperimentelle ytterkantene av vitenskapens ulike disipliner. Det fremmede og sekteriske ved disse «ytterkant-vitenskapene» hjelper oss også til å få øye på at enhver vitenskap bygger på sitt eget trossystem.
I Cloudbuster-Project (2003) gjenskapte Keller den østerrikske psykoanalytikeren Wilhelm Reichs eksperimenter for å påvirke atmosfæren med en mystisk orgon-energi, som han mente å kunne påvise. Til LIAF vil Keller utforske denne energien videre og sette prosjektet i sammenheng med den norske Reich-studenten Ola Raknes. Kellers verk vil bli vist i garasjen på Tønnefabrikken og det omkringliggende utendørsområdet på Prestskjeia.

Christoph Keller, LIAF 2011. Foto: NNKS/LIAF