Disappearing Acts

Ciarán Ó Dochartaigh

Ciarán Ó Dochartaigh (bor og arbeider i Derry, UK og London, UK) er utdannet ved Goldsmiths College. Ciarán har skrevet for circa og VAN Irish contemporary art publications. Ciarán has mottatt Individual General art awards far the Arts Council (ACNI) fra 2001–2012 og tre reisestipender. Siden 2003 har Ó Dochartaigh vært et frivillig medlem ved the Curatorial committee/ Board of Directors ved Void Gallery Derry. Hans arbeider har vært utstilt på The Tetley, Leeds, UK (2014); Plattform Arts, Belfast, UK (2014); Golden Thread Gallery, Belfast (2013); Banner Repeater, London (2013); V22 London (2012).

Ciarán Ó Dochartaigh, Sealand 2 / Ode to Beovision 1 , 2015. Installasjon med oppbevaringssystemer og tv-monitor. Foto: Kjell-Ove Storvik.
Ciarán Ó Dochartaigh, Sealand 2 / Ode to Beovision 1 , 2015. Installasjon med oppbevaringssystemer og tv-monitor. Foto: Kjell-Ove Storvik.