To See the World, To Feel With Your Eyes

Cildo Meireles

Cildo Meireles (født 1948) tar i bruk en rekke ulike materialer og metoder i arbeider som ofte analyserer de verdisystemer vi lar råde i transaksjoner av forskjellige slag. Han jobber både rent konseptuelt, og med formale, abstrakte pre- sentasjoner hvor det er sanseerfaringen som står i sentrum, og setter gjerne symboler inn i nye sammenhenger slik at de endrer betydning.
Cildo Meireles bor og arbeider i Rio de Janeiro.

Cildo Meireles, Atlas, for Manzoni and Gallileo, 1995-2006. C-print. Foto: Kjell Ove Storvik