Disappearing Acts

Dennis McNulty

Dennis McNulty (f.1970 i Ballinasloe, Irland, bor og arbeider i Dublin, Irland og Berlin, Tyskland) studerte Music and Media Technology ved Trinity College i Dublin. Påvirket av sine studier i psykoakustikk, produserer McNulty sitt arbeid gjennom undersøkelser av kroppslig kunnskap i relasjon til andre former for kunnskap, ofte i sammenheng med konstruerte miljøer. Hans arbeid presenteres ofte i hybride former og trekker på aspekter av film, skulptur, lyd og performance. McNulty har stilt ut på Limerick City Gallery of Art, Limerick, Irland (2014); White Box, New York, NY, USA (2012); Wexner Center for the Arts, Columbus, OH, USA (2012); Performa 11, New York (2011); The Irish Museum of Modern Art, Dublin (2011); FormContent, London, UK (2010); og São Paolo biennalen (2004).

Dennis McNulty, I reached inside myself through time, 2015. Installasjon med tekst og lyd. Foto: Kjell-Ove Storvik.
Dennis McNulty, I reached inside myself through time, 2015. Installasjon med tekst og lyd. Foto: Kjell-Ove Storvik.