I Taste the Future

Elin Már Øyen Vister

Elin Már Øyen Visters Kjære Henningsvær og havet som omkranser deg! (2017) er en lydvandring og sanseopplevelse med utgangspunkt i Henningsværs landskap. Verket forener Øyen Visters praksis i såkalt ‘Deep Listening’ med hens undersøkelser av lokal økologi, etnografi, arbeid og infrastruktur. Kjære Henningsvær og havet som omkranser deg! plukker fra hverandre den dominerende fornorskingen av Lofoten, og undersøker hvordan sjøsamenes tusen år lange tilstedeværelse og kultur er blitt skrevet ut av historien. Lydverket inkluderer intervjuer med slektninger av en samisk fisker fra Henningsvær, og beveger seg ut på sjøen for å utforske havet som et arkiv med informasjon om makt, nomadisme og regionens økonomiske strukturer. Verket legger også vekt på sammenhenger mellom ulike arter og økologiske ressurser, og vier oppmerksomhet til lokale planter som blir spist av både dyr og mennesker i Nord-Norge. Ved å lytte til havet, himmelen, fugler, bygninger, broer og Henningsværs muntlige og nedskrevne historier balanserer Øyen Vister mellom den menneskelige og ikke-menneskelige tilstedeværelsen i naturen. Hen bryter med de normative fortellingene som har oss mennesker i sentrum, og retter i stedet blikket mot landskapets historier og kunnskap.

 

Elin Már Øyen Vister, Kjære Henningsvær og havet som omkranser deg!, 2017. Lydvandring og sansningstur. Foto: Kjell Ove Storvik/LIAF