I Taste the Future

Fabrizio Terranova

Fabrizio Terranovas film er et portrett av den innflytelsesrike amerikanske teoretikeren og feministen Donna Haraway, filmet i Haraways hjem i Nord-California. Haraway er kjent for sin kritiske tenkning der hun forener naturvitenskap, teknologi, kjønnsstudier og identitetsforskning. Filmen utforsker Haraways bruk av historiefortelling som en form for metode, og veksler mellom personlige og intellektuelle herkomsthistorier. Den har fokus på Haraways interesse for feministisk science-fiction som en måte å fortelle historier om verden, og om de som har muligheten til å uttrykke sine erfaringer i denne verdenen. Haraway snakker om viktigheten av å få fram alternative perspektiver til det om kapitalismen og den uunngåelige økologiske ødeleggelsen som vil følge. I stedet oppfordrer hun til å se etter forbindelser utenfor tradisjonelle heteronormative strukturer, og til å oppløse skillet mellom mennesket og andre skapninger på jorda; skapninger vi bør lære av, hjelpe og samarbeide med.

 

Fabrizio Terranova, Donna Haraway: Story Telling for Earthly Survival, 2016 (still). HD Video, farge, lyd, 90 min. Foto: Kjell Ove Storvik/LIAF