Something in the Way

François Bucher

François Bucher (1972) er en kunstner og skribent fra Cali, Colombia. Han er også medredaktør og grunnleggende medlem av Valdez Magazine. Bucher tar med seg shaman Isaias Mavisoy Jansasoy fra Colombia og neurolog Felix Hasler fra Tyskland.

François Bucher, liaf 2011. Foto: NNKS/LIAF
François Bucher, liaf 2011. Foto: NNKS/LIAF