Something in the Way

Habima Fuchs

Maleriene og skulpturene til Habima Fuchs (1977, CZ) kan virke barnlige i deres felles forkastelse av en «moden» distanse. I Fuchs verden utgjør denne distansen en fatal, fremmedgjørende trussel om reduksjonen av omgivelsene til et teknologisk manipulerbart objekt. Dette er ikke en tilflukt i barnslige illusjoner, men snarere en bestemt tilbakevending til det som en gang var både fascinerende og skremmende: En søken etter forholdet til de gode og onde ånder, for å spørre dem ut om de mest presserende eksistensielle spørsmål. Til LIAF vil Fuchs lage en installasjon i første etasje i Tønnefabrikken.

Habima Fuchs, LIAF 2011. Foto: NNKS/LIAF
Habima Fuchs, LIAF 2011. Foto: NNKS/LIAF