To See the World, To Feel With Your Eyes

Henrik Håkansson

Henrik Håkansson (født 1968) er best kjent for sine observasjoner av naturfenomener og dyreliv.
Henrik Håkansson bor i Berlin og Stockholm.

Henrik Håkansson, Because the Night, (Luscinia, luscinia), 2003. DVD. Foto: Kjell Ove Storvik