I Taste the Future

Ho Tzu Nyen

Ho Tzu Nyen (født i 1976 i Singapore; bor og arbeider i Berlin, Tyskland) har en bachelor i Creative Arts fra Victorian College of the Arts, University of Melbourne, og en mastergrad i Sørøst-Asia-studier fra National University of Singapore. Han arbeider hovedsakelig med film, video og performance. Ved å bruke strukturer fra velkjente myter får han frem kvalitetene ved dem, samtidig som han viser at de ikke bare er fortellinger, men også redskap for å forstå kulturen. Han er spesielt opptatt av hvordan personer i samtiden forestiller seg og konstruerer fortiden for at den skal kunne tjene dagens behov.

 

Ho Tzu Nyen, The Critical Dictionary of Southeast Asia Vol. 3, 2017. HD video fra algoritmisk redigeringssystem, farge, lyd, varierende lengde. Foto: Kjell Ove Storvik/LIAF
Ho Tzu Nyen, The Critical Dictionary of Southeast Asia Vol. 3, 2017. HD video fra algoritmisk redigeringssystem, farge, lyd, varierende lengde. Foto: Kjell Ove Storvik/LIAF