I Taste the Future

Jimmie Durham

Jimmie Durham (født i 1940 i USA; bor og arbeider i Berlin, Tyskland) studerte på L’Ecole des Beaux-Arts i Geneve, hvor han særlig fokuserte på performance og skulptur. Durham er skulptør, essayist og poet, og verkene hans har blitt vist i et stort antall internasjonale utstillinger. Forholdet mellom historie og miljø, arkitektur og monumentalitet, samt en kritisk holdning til politiske maktstrukturer og fortellinger om nasjonal identitet står ofte sentralt i hans kunstneriske og litterære arbeid.

Jimmie Durham, Smashing, 2004. Video, colour, sound, 92 min. Photo: Kjell Ove Storvik/LIAF