LIAF 2019

João Pedro Vale & Nuno Alexandre Ferreira

João Pedro Vale og Nuno Alexandre Ferreira bor og arbeider i Lisboa. De har samarbeidet siden 2004 om ulike prosjekter, og jobber med skulptur, fotografi, performance og film. Arbeidene deres dreier seg rundt temaer som queer identitet, migrasjon og global kapitalisme. João Pedro Vale studerte skulptur på fakultet for kunst ved Universitetet i Lisboa. Han har også studert ved Maumaus. Nuno Alexandre Ferreira har bakgrunn innen sosiologi fra NOVA-universitetet i Lisboa.

João and Nuno hadde gjestekunsternopphold i Skrova mellom mars og mai 2019. De bidro til lokalprogrammet Tidevann og deres verk inngikk i LIAF-utstillingen. De tok også del i helgeprogrammet Høyvann under Åpningshelgen.

Semiótica do Bacalhau / Torskens semiotikk, 2019 Performance, installasjon, publikasjon. Foto Kjell Ove Storvik, LIAF 2019.
Semiótica do Bacalhau / Torskens semiotikk, 2019 Performance, installasjon, publikasjon. Foto: Kari Finstad, LIAF 2019.