Disappearing Acts

Juha Pekka Matias Laakkonen

Juha Pekka Matias Laakkonen (f.1982 i Helsingfors, Finland, bor og arbeider i Helsingfors og Skövde, Sverige) er utdannet ved Konsthögskolan i Malmö. Laakkonen har en mangefasettert arbeidsmetode, som sikter på å avdekke prøvelser i forståelsen av tilværelsen som sådan og dens tilknyttethet. Hans metoder omfatter forskjellige utviklingsfaser som kan pågå over lengre tidsperioder. De kan innebære repetative dagligdagse handlinger, samt bruk av håndverkstradisjoner, som for eksempel sying, veving og strikking. Laakkonen har stilt ut ved The /// Project, Bergen, Norge (2014); Museum of Modern Art Antwerpen, Belgia (2014); Malonioji 6, Vilnius, Litauen, (2012); Johan Berggren Gallery, Malmö (2011); og Pleasent Gallery, København (2012).

Juha Pekka Matias Laakkonen, Visitation Rights, 2015. Blandet teknikk. Foto: Jon Benjamin Tallerås