Just what is it that makes today so familiar, so uneasy?

Karl Larsson

Karl Larsson (1977, Sverige) bor og arbeider i Malmö, Sverige og Berlin, Tyskland. Larsson har skapt en rekke arbeider som ser på hvordan litterære skikkelser er bevart gjennom historien og hvordan en poetisk opplevelse kan ha relevans utenfor selve poesien. Et utvalg av hans separatutstillinger: «R, A, I, N (Consensus)», Signal (Malmö, Sverige, 2012) og CAC (Vilnius, Litauen, 2012), Index (Stockholm, Sverige, 2010), Neuer Aachener Kunstverein (Aachen, Tyskland, 2010) og «Modernautställningen», Moderna Museet (Stockholm, Sverige, 2010). Hans arbeider har vært vist på gruppeutstillinger på NGBK (Berlin, Tyskland, 2012), den 6. Momentum-biennalen (Moss, Norge, 2011) og Passerelle FAC (Brest, Frankrike, 2011).

Karl Larsson, Foto: Kjell Ove Storvik
Karl Larsson, I was a boy. You were a good boy. We were good boys, 2013, I was a good girl. You were a good girl. We were good girls, 2013. Foto: Kjell Ove Storvik