Towards a Future Present

Lara Almarcegui

Lara Almarcegui (1972, ES) er en konseptuell kunstner. Hennes verk tar for seg byfornyelse og byforfall, og de synliggjør det som har en tendens til å forbli uoppdaget.

Lara Almarcegui, Rivningsinstruksjoner, 2008. Foto: NNKS/LIAF
Lara Almarcegui, Rivningsinstruksjoner, 2008.NNKS/LIAF