To See the World, To Feel With Your Eyes

Laura Beloff

Laura Beloff (født 1964) arbeider med mediekunst. De seneste utstillingene hen- nes har hatt innslag av tilskuerdeltakelse, og har inkludert bærbare objekter og nettverksinstallasjoner. Hun samarbeider ofte med andre kunstnere, musikere og dataprogrammerere. Arbeidet hennes for LIAF 06 består av et datastyrt program basert på en serie intervjuer om hvalfangsten i Lofoten, gjort av kunstneren. Beloff, som tidligere var professor ved Statens kunstakademi i Oslo, har nå vendt tilbake til Finland, og bor og arbeider i Borgå/Porvoo.

Laura Beloff, Hvalburger, 2005. Datastyrd video-dialog. Foto: Kjell Ove Storvik
Laura Beloff, Hvalburger, 2005. Datastyrd video-dialog. Foto: Kjell Ove Storvik