I Taste the Future

Lili Reynaud-Dewar

Lili Reynaud-Dewar (født i 1975 i La Rochelle, Frankrike; bor og arbeider i Grenoble, Frankrike og Geneve, Sveits) har en mastergrad fra Glasgow School of Art. Hun jobber med film, installasjon, performance, tekst og skulptur. Reynaud-Dewar utforsker politiske, etniske og seksuelle normer og stereotypier som bidrar til å forme en persons identitet.

Lili Reynaud-Dewar, TEETH, GUMS, MACHINES, FUTURE, SOCIETY (TGMFS), 2016. HD video, farge, lyd, 36 min. Foto: Kjell Ove Storvik/LIAF
Lili Reynaud-Dewar, TEETH, GUMS, MACHINES, FUTURE, SOCIETY (TGMFS), 2016. HD video, farge, lyd, 36 min. Foto: Kjell Ove Storvik/LIAF