Human, Fucking Human

Lilibeth Cuenca Rasmussen

Lilibeth Cuenca Rasmussen (1970) vokste opp i Manila og Stevns i Danmark. Hun ble uteksaminert fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 2002. Lilibeth Cuenca Rasmussen har vært gjestelektor ved Kunstakademiet og ved Fyns kunsthøgskole i Odense. I sin kunst undersøker Cuenca Rasmussen sosiokulturelle forhold, basert på sin egen filippinsk-danske bakgrunn.

Lilibeth Cuenca Rasmussen, Life is Too Short!, 2004. 3 channel video projection. Foto: Kjell Ove Storvik
Lilibeth Cuenca Rasmussen, Life is Too Short!, 2004. 3 channel video projection. Foto: Kjell Ove Storvik