Something in the Way

Lindsay Seers

Det som utgjør Lindsay Seers kunstneriske praksis er ikke bare historiefortelling, men et nettverk hvor det ikke finnes noen endelig oppdeling mellom de konseptuelle undersøkelsene av den fotografiske praksis, kameraet som et teknisk apparat, vårt felles begjær for film og fotografi som historisk bevismateriale og de komplekse historiske og personlige omstendighetene av hendelsen i seg selv. Seers arbeider er heller ikke systematisk oppdelte undersøkelser av disse bestanddelene, men snarere et bilde av en kreativ prosess hvor observasjon og forståelse selv påvirker hendelsene. Seers har laget en omfattende filminstallasjon for LIAF som vil vises i første etasje på Tønnefabrikken.

Lindsay Seers, LIAF 2011. Foto NNKS/LIAF