LIAF 2019

Marietta Radomska

Marietta Radomska, PhD, er en Postdoktor ved Institionen för Tema (kjønnsstudier) ved Lindköpings Universitet i Sverige, og postdoktoral gjesteforsker ved Institutt for kulturstudier (kunsthistorie) ved Universitetet i Helsinki, Finland. Hun er med-leder for The Posthumanities Hub; grunnlegger av The Eco- and Bioart Research Network, en av grunnleggerne av International Network for ECOcritical and DECOlonial Studies og et grunnleggende medlem av Queer Death Studies Network. Radomska er en feministisk filosof og en vitenskapsperson innen transdisiplinære studier og post-humaniora. Hennes pågående forskningsprosjekt fokuserer på økologien ved døden i en samtidskunstkontekst. Hun er forfatter av monografien Unconstainable Life: A Biophilosophy of Bioart (2016), og hun har blitt publisert i Australian Feminist StudiesSomatechnics og Angelaki, blant annet.

Marietta Radomska deltok i forskningsgruppen Kelp Curing under Tangkongressen. Hun bidro også til det offentlige Høyvann-programmet under Tangkongressen.