LIAF 2019

Martha Todd

Martha Todd er en londonbasert figurativ skulptør og fotograf, som for tiden holder på med en praksisbasert doktorgrad: ‘Embodying the unreal – (re) making the mannequin in contemporary art.’
Siden hun ble uteksaminert fra Royal College of Art, har hun, ved siden av å produsere arbeider for utstilling, utviklet sine skulpturelle ferdigheter gjennom å jobbe med utstillingsdukker – mannequins – for butikkvinduer. Hennes studiopraksis omfatter bruk av leire, former og støping av kroppsdeler i ulike materialer. Hun utfordrer, pauser ved og dissekerer disse teknikkene for å skape figurative skulpturer som har til hensikt å fremprovosere en følelsesmessig reaksjon, noe som står i motsetning til simuleringen man finner i en utstillingsdukke. Hensikten med hennes praksis er å reflektere virkeligheten ved å markere betydningen av ufullkommenhet gjennom å vise til menneskekroppen og sammenhengen mellom skaperen og materialet under den skulpturelle prosessen.

Martha Todd bidro under helgeprogrammet Høyvann sitt segment Matte, materie og kropp.

Fra workshop med Martha Todd under programmet Matte, materie og kropp. Foto: Kari Finstad, LIAF 2019.
Verk produsert under workshop med Martha Todd. Foto: Kari Finstad, LIAF 2019.