Human, Fucking Human

Mary Beth Edelson

I løpet av mer enn tretti år har Mary Beth Edelson jobbet med politisk aktivisme, med samarbeid i offentlige former, rituelle forestillinger og filmteori. Alt med solid forankring i feministisk teori. Prosjektet hennes for Human, Fucking Human, handler om de kompliserte prosessene som den flerkulturelle og multireligiøse befolkningen i USA må håndtere etter 11. September.

Mary Beth Edelson, Forgiving: The Feng Shui, , 2004. Installasjon. Foto: Kjell Ove Storvik