I Taste the Future

Mondo Books

Det kunstnerdrevne initiativet Mondo Books presenterer en bokhandel og en installasjon med tittelen Islands Of The Sun (2017) i inngangspartiet til Trevarefabrikken. Utvalget av bøker og trykksaker er organisert som en fiktiv infrastruktur som forbinder sumper, øyer, is og skiftende kystlinjer og geografiske områder. Installasjonen åpner perspektiver på økologiske systemer i forandring, som resonnerer både globalt og lokalt. Under LIAF vil Mondo Books arrangere en serie opplesninger som undersøker ulike forestillinger om framtiden; blant annet vil forfatteren Sigbjørn Skåden diskutere urfolk og futurisme. Kunstnerne som står bak Mondos deltagelse på LIAF er Tanya Busse, Linn Horntvedt, Miriam Haile, Nicolas Siepen og Joar Nango. Som respons på LIAFs kunstneriske konsept presenterer de et utvalg publikasjoner og science-fiction-fortellinger som undersøker hva som skjer når territorier smelter, eroderer eller forsvinner i havet, og det blir uklart hva som kan styres over.

 

Mondo Book, Islands Of The Sun, 2017. Stedsspesifikk installasjon og bokhandel med kuratert bokutvalg. Foto: Kjell Ove Storvik/LIAF
Mondo Book, Islands Of The Sun, 2017. Stedsspesifikk installasjon og bokhandel med kuratert bokutvalg. Foto: Kjell Ove Storvik/LIAF