Towards a Future Present

Raketa

r a k e t a gjør interdisiplinære, samarbeidsprosjekter og eksperimenter innen kunst, design, arkitektur og digitale media – www.raketa.nu