Kunstfestivalen i Lofoten 1994

*SHKS

Hovedfagsarbeider av åtte elever ved Statens Håndverks og Kunstindustriskole.