LIAF 2019

Signe Johannessen

Signe Johannessen er født og oppvokst i Norge og bor nå i Sverige. Hun er utdannet ved Kunstakademiet i Oslo og Kungl. Konsthögskolan i Stockholm. Hennes arbeider tar form som skulpturer, video, tegninger, installasjoner og performance. Prosessene er ofte tverrfaglige og utviklet fra deltakerverksteder og gjennom undersøkelser i samarbeid med eksperter. Til kunstoppdrag i offentlige rom samarbeider Johannessen ofte med Erik Rören. Johannessen og Rören er grunnleggerne av Art Lab Gnesta, en selvorganisert, eksperimentell praksis. Selve institusjonen ligger i Sörmland, sør for Stockholm, men har sitt virke internasjonalt. Art Lab Gnesta er et sted hvor kunst og samfunn knyttes sammen eksperimentelt.

Signe Johannessens arbeid ble vist under LIAF-utstillingen. Hun var også en av bidragsyterne til Tangkongressen.

Signe Johannessen, Tang og taremedaljen for fremragende innsats, 2019. Offentlig workshop, skulptur, performance. Foto: Michael Miller, LIAF 2019.
Signe Johannessen, Thank You for Carrying, 2016. Video, 8 min 42 sek. Foto: Kjell Ove Storvik, LIAF2019