Something in the Way

Simen Dyrhaug

Simen Dyrhaug (1979-2008, NO) arbeidet primært med tegninger som han satt sammen til store assemblager i galleriet, atelieret eller hjemme i stua. I en hybrid av tegneseriens estetikk og maleriske problemstillinger, laget han eksplosive collager hvor improvisasjon synes å være den eneste ufravikelige regelen. De grunnleggende fortellingene i vår kollektive bevissthet er råmaterialet i Dyrhaugs mytologiske puslespill, som viser baksiden av det rasjonelle, moderne samfunnets ansikt. LIAF vil vise et utvalg av Dyrhaugs tegninger i andre etasje på Tønnefabrikken. «Mitt prosjekt er allerede en kakafoni av utsagn, fortellende tegninger, mønstre, samples, sitater og personlige bekjennelser om hverandre. Det er vanskelig for meg å ytre noen klar mening bak arbeidene mine. De opererer i et landskap hvor logikk er underordnet. Jeg liker å tenke at jeg praktiserer kunst som magi. Ikke at arbeidene er små mirakler, heller produkter av en magisk prosess. Utgangspunktet mitt har vært et virvar av løse tråder. Jeg prøver fremdeles å knytte disse sammen. Nye løse tråder oppstår hele tiden. Kabalen vil aldri gå opp»

Simen Dyrhaug, LIAF 2011. Foto: NNKS/LIAF