Just what is it that makes today so familiar, so uneasy?

Siniša Ilić

Siniša Ilić (1977, Serbia) bor og arbeider i Beograd, Serbia, og er både billed- og performancekunstner. Han tok en MFA i maleri ved Fakultet for kunstfag, Beograd og er en av stifterne av og medlem av kunstkollektivet TKH/Walking Theory i Beograd. Hans arbeid dekonstruerer sosiale fenomener og mekanismer, for eksempel former for arbeid, vold i samfunnet, og pedagogiske begreper. Han har vært gjestekunstner flere steder, inkludert Kamov (Rijeka, Kroatia), Kultur Kontakt (Wien, Østerrike), ISCP (New York, USA) og Akademie Schloss Solitude (Stuttgart, Tyskland). Blant utstillinger han har deltatt i finner vi «Dear Art», Metelkova (Ljubliana, Slovenia), Calvert 22 (London Storbritannia), «Organism no. 1», Open Space (Wien, Østerrike), «What Happened to the Museum of Contemporary Arts», MSU (Beograd, Serbia) og «No ifs. No Buts», Depo (Istanbul, Tyrkia).

Siniša Ilić, 2013. Foto: Kjell Ove Storvik