Disappearing Acts

Steinar Haga Kristensen

Steinar Haga Kristensen (f.1980 i Oslo, Norge, bor og arbeider i Oslo) har studert på Kunsthøgskolen i Oslo, Akademie der Bildenden Künste i Wien og ved Sydney College of Art. Haga Kristensens arbeid sikter på å avdekke det positive språklige potensial iboende i den frodige moderniteten. Han iscenesetter ofte en teatralsk tilskuerhet og manieristisk skulpturell repetisjon. Haga Kristensen er en av grunnleggerne av kunstnergruppen D.O.R. Hans arbeid har blitt vist ved WIELS Contemporary Art Centre, Brussel, Belgia; Etablissement d’en face projects, Brussel; Kunsthall Oslo; Gallery Rod Bianco, Oslo; Den danske paviljongen ved den 54. internasjonale kunstbiennalen i Veniza; Witte de With, Rotterdam, Nederland; Dortmund Bodega, Oslo; Gallery Niklas Belenius, Stockholm, Sverige; Museet for Samtidskunst, Roskilde, Danmark; og Unge Kunstneres Samfund, Oslo; og Bergen Kunsthall, Bergen, Norge.

Steinar Haga Kristensen, Section AA and BB from architectural model - Tweemal door den Blinden, 2015. Bannere. Foto: Kjell-Ove Storvik.
Steinar Haga Kristensen, Section AA and BB from architectural model - Tweemal door den Blinden, 2015. Bannere. Foto: Kjell-Ove Storvik.