Something in the Way

Steven Claydon

Den nesten alkymistiske metoden til Steven Claydon (1969, UK), hvor materialets fremstillingsmåte, historie og kulturelle betydning står i forgrunnen, får sitt uttrykk i skulpturer, malerier, collager og videoer. Verkene hans befinner seg urolig i spagaten mellom det skrevne ord, tilvirket materiale og tidens kulturelle forståelseshorisont. De virtuost utførte arbeidene består av både funnet og tilvirket materiale i uskjønne foreninger der Snoopy og Mussolini plutselig må finne seg i å dele en felles, tvilsom pidestall. Til Something in the Way vil Claydon lage en installasjon i en nedlagt blomsterbutikk i Kabelvåg sentrum.

Steven Claydon, LIAF 2011. Foto: NNKS/LIAF