Human, Fucking Human

Thor Erdahl

Den norske maleren og grafikeren Thor Erdahl viser en installasjon som huser hans historiske samlinger og arkiver, han illustrerer individets muligheter for innflytelse i sitt nærmiljø. Installasjonen har selvbiografiske referanser og viser blant annet det konfliktfylte forholdet hjembyen har hatt til kunst og kunstnere.

Thor Erdahl, Everybody Should Wear Yellow, 2004. Installasjion. Foto: Kjell Ove Storvik
Thor Erdahl, Everybody Should Wear Yellow, 2004. Installasjion. Foto: Kjell Ove Storvik