I Taste the Future

Tromsø Folkekjøkken

Etter endt utdannelse ved Kunstakademiet i Tromsø startet Liv Bangsund Tromsø Folkekjøkken i 2014. Folkekjøkkenet er et langsiktig kunstprosjekt som bruker overskuddsmat som materiale for sine kollektive og sosiale arrangementer og ‘happenings’. Prosjektets målsettning er å skape kunnskap om kasting av mat i et lokalt og globalt perspektiv, og vise at en ved hjelp av enkle virkemidler kan skape møteplasser som diskuterer alternative og bærekraftige løsninger.

Tromsø folkekjøkken i Henningsvær. Foto: LIAF 2017.