Disappearing Acts

Tue Greenfort

Tue Greenfort (f.1973 i Holbæk, Danmark, bor og arbeider i Berlin, Tyskland) studerte ved Staatliche Hochschule für Bildende Künste Frankfurt am Main og ved Det Fynske Kunstakademi. Han har en interdisiplinær praksis og arbeider med spørsmål omkring offentligheten og det private, samt natur og kultur. Med en fascinasjon for dynamikker i naturen, fokuserer ofte Greenforts arbeid på økologien og dens historie, herunder miljø, sosiale relasjoner og menneskelig subjektivitet. I 2012 kuraterte han et arkiv over multi-arter og samevolusjon på dOCUMENTA (13) i Kassel, Tyskland. Greenforts arbeider har blitt vist ved Berlinische Galerie, Berlin (2012); South London Gallery, London, UK (2011); Bonniers Konsthall, Stockholm, Sverige (2009); Kunstverein Braunschweig, Tyskland (2008); Secession, Wien, Østerrike (2007); og Witte de With, Rotterdam, Nederland (2006).

Tue Greenfort, Flambant Neuf , 2010. Arkitektonisk installasjon og video. Foto: Kjell-Ove Storvik.
Tue Greenfort, Flambant Neuf , 2010. Arkitektonisk installasjon og video. Foto: Kjell-Ove Storvik.
Tue Greenfort, Flambant Neuf , 2010. Arkitektonisk installasjon og video. Foto: Kjell-Ove Storvik.