Just what is it that makes today so familiar, so uneasy?

Walid Sadek

Walid Sadek (1966, Libanon) er kunstner og skribent, bosatt i Beirut, Libanon. I tidlige verker som Home Play (1996) og The Last Days of Summer (1997) undersökte han voldsarven etter borgerkrigen i Libanon (1975-1990). Senere begynte han, for det meste i teoretiske tekster, å målbaere måter å forstå de sammensatte spenningene som oppstår i det sivile samfunnet i tider med relativ sosial og økonomisk stabilitet. I sine siste arbeider forsøker han å konstruere en teori for en tilnærming til ambivalensen ved å gjennomleve en langvarig borgerkrig. Nyere prosjekter inkluderer Mourning in the Presence of the Corpse, Venezia-biennalen (Italia, 2007), Knowledge of the Expelled, den 7. Gwangju Biennial (S.r-Korea, 2008), Place at Last, Beirut Art Center (Libanon, 2010), Kozo Okamoto resides in Greater Beirut, den 4. Auckland Triennial (New Zealand 2010), The Labour of Missing, Sharjah Biennial (UAE, 2011), The Wreck of Hope, KunstWerke (Berlin, Tyskland, 2011), The Wreck of Hope and the Other Side of Impatience, La Triennale (Paris, Frankrike, 2012).